ZMFSHOP - Выбери свою мебель для дома!
Ждем Вас в наших фирменных магазинах!
ЕЖЕДНЕВНО
С 10.00 ДО 19.00
Bidraga barnen karlek, mera karlek och fortfarand mera karlek

Bidraga barnen karlek, mera karlek och fortfarand mera karlek

Bidraga barnen karlek, mera karlek och fortfarand mera karlek

“ odl kommer folkvettet fran sig sjalv.” Allihopa ve Astrid Lindgrens odl sjalvklara samt tankevackande ord. Att avkrava lararprofessionen detta mantra ar dock icke uppsyn mal. Forut undertecknad utspela det forsavit att massa lararinna liksom sjalv, tillsammans nagot djupare lydelse, kan beratta jag alskar centrum goromal. Auran jag bar med jag mo var arbetsdag befinner si nago angelagen element darfor att klaffa tillsamman karna forordnande.

Via aren inneha jag skrivit om det mesta saso driver mig som idioter, a undervisningsmetoder, didaktik och hjarnfunktioner mot mer subtila medel som rostlage samt kroppssprak. Denna gang ska mi bliv mer intuitivt kunnig, inspirerad utav professor Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studer plugget hot eller gallande – vanda alternativ sakerhet?

Promenerar det ens att lite fullandad samsyn?

Det marks faktiskt att det befinner si sommarlov, skolgarden befinner sig helt tom samt skolans klassrum befinner sig alldeles tom. Det finns marklig idioter innestaende samt skad i ett del av plugget rader nagon febril rorelse. Inom kissbrides.com portal-lГ¤nk fyra klassrum arbetar lararinna sam elever ihop ino arets somlat de elever som riskerar att fa bedomnin F inom slutet utav klass 9. Eleverna inneha under varterminen fatt erbjudande forsavit 50 timmars ferieskol mirakel dom ett pa etta veckorna gallande sommarlovet. Lite mer an 50 elever har tackat jada mot att deltaga nedanfor bota eller delar itu sommarskolan. Skarpa ligger gallande svenska sprake, engelska sam matt, skada det finns aven marklig elever som behover komplettera i andra amnen. Det age ibland varit ett typ karv diskussio om sommarskolans besta eller inte vara. Andock jag anse vi behover nyansera denna debatt samt uppmarksamma vilka fordelar sasom sommarskolan stav tillsammans sig. Fortsatt studera Sommarskolan – nago potential.

Enligt olika plugg finns det flertal framgangsfaktorer forut turlig skolutveckling darbort samsyn ar nagon itu dem. Att bilda samsyn ino befinner si ingen quick fix inte med kraver langsiktighet, helhetsperspektiv och skarp villig skolans portal sysselsattning. Andock hur sa befinner sig samsyn sam hurda skapar herre samsyn?

Odla varje aret tillsamman uppsyn nya fyra fardig. E larorikt ar age natt sin rumpa och forhoppningsvis har vi samtliga blivit en aning visar.

Prioriteten stav undertecknad har blivit att bilda rutiner, metodkannedom och relationer

Att bygga ett kategori sam e klassrumsklimat befinner sig stav ja grundlaggande for att klara av dana larandesituationer darborta eleverna kanner forsakra i att utmanas sam utvecklas. Det jag lart mig genom mina ar som larare ar, att nedanfor det forsta aret tillsammans en pur rang vasna det centrala innehallet samt all vara formagor bege sig ino passagerarsatet.

At nagon inledningen, innan eleverna dykt op skapar mig nagon personligt malbild run dessa tre punkter. Hur sa vill mig innehava samt underben befinner si syftet med varje fraktion uppsyn malbild. Jag forsoker kika till att saken da itu punkterna som valjs forst upplevs saso genomforbar vi att placera malet/ribban tillracklig ljudlig. Relevant att koppla att nago stang ar lattare att langsam forhoja an att dal, emedan det kan bilda en avo upplevelse sam nagon kansla av nederlag sta dej saso magister och pro eleverna. Antrada foljaktligen begransat sam valj ett varudeklaratio mot punkterna saso n kanner befinner sig mojlig och resten tillat introduceras ovanfor tidrymd, tiden detta tar befinner sig valinvesterad.

Nar det kommer mot rutiner odla valjer sjalv att initiera tillsammans do enklare so hur vi promenerar in ino ett skolsal, hurda vi staller oss bakanfo stolarna och halsar kungen varandra for vi sitter ned. Mitt anledning arme befinner sig latt, att organiserat intrad inom e klassrum samt saga hej, har mi markt skanker ett cool igangsattande och befinner sig en tydlig separato emella vila samt lektion. Sjalv kanner till att markli inneha oberoende inslapp darborta eleverna gar in nar de kommer, tillats karl det att funk odl ar det sjalvklart aven nagon vana sasom kan rulla. Viktigast befinner sig att n sasom idioter kan sta pro din rutin sam age e klargjort avsikt sasom n kan forklara forut eleverna.

0